Deklaration

Deklaration är den formella redovisningen av en persons eller företags inkomster och utgifter till skattemyndigheten. Genom deklarationen rapporteras intäkter, avdrag och eventuella skatter som ska betalas. Det är en årlig skyldighet som syftar till att säkerställa...

Bokslut

Bokslutet är en summering av företagets ekonomiska ställning och resultat under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år. Det inkluderar en sammanställning av tillgångar, skulder och eget kapital samt en resultatrapport som visar intäkter, kostnader och företagets...

Årsredovisning

Årsredovisningen är en officiell rapport som företag lämnar till bolagsverket och andra intressenter. Den inkluderar vanligtvis bokslutet, resultaträkningen, en förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen ger en detaljerad bild av företagets ekonomiska...

Årsredovisning

Årsredovisningen är en officiell rapport som företag lämnar till bolagsverket och andra intressenter. Den inkluderar vanligtvis bokslutet, resultaträkningen, en förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen ger en detaljerad bild av företagets ekonomiska...

läs mer

Bokslut

Bokslutet är en summering av företagets ekonomiska ställning och resultat under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år. Det inkluderar en sammanställning av tillgångar, skulder och eget kapital samt en resultatrapport som visar intäkter, kostnader och företagets...

läs mer

Deklaration

Deklaration är den formella redovisningen av en persons eller företags inkomster och utgifter till skattemyndigheten. Genom deklarationen rapporteras intäkter, avdrag och eventuella skatter som ska betalas. Det är en årlig skyldighet som syftar till att säkerställa...

läs mer

Bokföring och löner

Bokföring är processen att systematiskt dokumentera och registrera en företagets ekonomiska transaktioner. Det omfattar insamling, klassificering och bokföring av ekonomiska händelser som inköp, försäljningar, löner och andra affärstransaktioner. Bokföringen ger en...

läs mer

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB