Bokslut

Bokslutet är en summering av företagets ekonomiska ställning och resultat under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år. Det inkluderar en sammanställning av tillgångar, skulder och eget kapital samt en resultatrapport som visar intäkter, kostnader och företagets vinst eller förlust. Bokslutet ger en djupare förståelse för företagets ekonomi och utgör grunden för årsredovisningen.

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB