MekMen Ekonomi & Juridik

Ekonomisk familjerätt

Vilket innebär att vi gör bouppteckningar, arvsskiften, framtidsfullmakter, bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord. Medlem i Sveriges Begravningsbyråers förbund, auktoriserad bouppteckningsförrättare. Bokföring, lönehantering och deklarationer för småföretag samt jordbruksverksamhet.

Håller händer omsorgsfullt
Sitter och läser en bok
Auktoriserad Boutredare
Auktoriserad Boutredare

Verksamhetsområden

Juridik och Avtal

Vi tar hand om arvsskifte, upprättar bouppteckningar, bodelningaavtal och äktenskapsförord.

i

Ekonomi

Deklarationer, bokslut och årsredovisningar för små företag.

flera vita prickar i rad med en mörk som är unik

Besöksadress

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå

©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB