Bokföring och löner

Bokföring är processen att systematiskt dokumentera och registrera en företagets ekonomiska transaktioner. Det omfattar insamling, klassificering och bokföring av ekonomiska händelser som inköp, försäljningar, löner och andra affärstransaktioner. Bokföringen ger en översikt över företagets ekonomiska hälsa och är grundläggande för att fatta välinformerade affärsbeslut.

Vi tar hand om bokföringsprocessen!

Löneadministration

Vi ser till att löner och förmåner administreras korrekt och i enlighet med lagstadgade krav. Vi tar på oss hanteringen av lönerelaterade frågor, så att du kan fokusera på din egen verksamhet.

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB