Bouppteckningar

En bouppteckning är en formell redovisning av en avliden persons tillgångar och skulder. Den upprättas av dödsbodelägarna och används som underlag för att genomföra arvsskiftet. Bouppteckningen ger en översikt över den avlidnes ekonomiska situation och är en viktig del av arvsprocessen.

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB