Arvsskifte

Arvsskifte är processen där en arvlåtarens tillgångar och skulder fördelas bland arvingarna efter dennes bortgång. Det innebär att fastställa arvets omfattning, betala eventuella skulder och överföra tillgångar till arvingarna enligt lagstadgade regler eller testamentsförordnanden.

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB