Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som skapas före eller under äktenskapet för att reglera ekonomiska förhållanden och fördelning av tillgångar vid en eventuell skilsmässa eller äktenskapets upplösning. Det syftar till att skapa klarhet och trygghet genom...

Bouppteckningar

En bouppteckning är en formell redovisning av en avliden persons tillgångar och skulder. Den upprättas av dödsbodelägarna och används som underlag för att genomföra arvsskiftet. Bouppteckningen ger en översikt över den avlidnes ekonomiska situation och är en viktig...

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal används vid äktenskapets upplösning för att fördela makarnas gemensamma tillgångar och skulder. Genom detta avtal fastställs hur egendom ska delas och vilka ansvar parterna har för skulder. Det är ett viktigt juridiskt steg för att säkerställa...

Samboavtal

För samboende par är ett tydligt samboavtal avgörande. Vi erbjuder skräddarsydda avtal som reglerar ekonomiska och juridiska aspekter av ert samboförhållande. Genom att ta hänsyn till era individuella behov och önskemål skapar vi avtal som ger klarhet och trygghet....

läs mer

Framtidsfullmakt

Vi hjälper dig att upprätta juridiskt bindande framtidsfullmakt som säkerställer att dina önskemål respekteras om du skulle förlora förmågan att fatta beslut. Genom att ta hänsyn till din unika situation skapar vi en plan för att hantera hälsofrågor, ekonomi och...

läs mer

Testamenten

Säkra din framtid med ett välskrivet testamente. Som juridisk rådgivare vägleder jag dig genom processen för att dina önskemål respekteras och din egendom fördelas enligt dina preferenser. Kontakta oss idag för att påbörja skapandet av ett testamente som speglar din...

läs mer

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som skapas före eller under äktenskapet för att reglera ekonomiska förhållanden och fördelning av tillgångar vid en eventuell skilsmässa eller äktenskapets upplösning. Det syftar till att skapa klarhet och trygghet genom...

läs mer

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal används vid äktenskapets upplösning för att fördela makarnas gemensamma tillgångar och skulder. Genom detta avtal fastställs hur egendom ska delas och vilka ansvar parterna har för skulder. Det är ett viktigt juridiskt steg för att säkerställa...

läs mer

Arvsskifte

Arvsskifte är processen där en arvlåtarens tillgångar och skulder fördelas bland arvingarna efter dennes bortgång. Det innebär att fastställa arvets omfattning, betala eventuella skulder och överföra tillgångar till arvingarna enligt lagstadgade regler eller...

läs mer

Bouppteckningar

En bouppteckning är en formell redovisning av en avliden persons tillgångar och skulder. Den upprättas av dödsbodelägarna och används som underlag för att genomföra arvsskiftet. Bouppteckningen ger en översikt över den avlidnes ekonomiska situation och är en viktig...

läs mer

Vi förstår de utmaningar som människor och familjer står inför, vilket är anledningen till att vi är dedikerade till att erbjuda tjänster för dina individuella behov.

BESÖKSADRESS

Prästgårdsgatan 36 A
941 32 Piteå
©2024 Mekmen Ekonomi & Juridik AB